celnÍ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

 

 

EXPORT, IMPORT, TRANZIT

NabÍZENÉ SLUŽBY

Zajišťujeme komplexní celně deklarační služby při dovozu, vývozu a tranzitu zboží a služby v rámci zpracování evidence pohybu zboží – INTRASTAT.

SLUŽBY v celním řízení

 • zastupování klientů v celním řízení

 • vystavování celních prohlášení do režimů dovoz, vývoz a tranzit

 • vystavování důkazů původu zboží EUR.1, FORM.A aj.

 • vyplňování karnetů TIR, nákladních listů CMR a ostatních dokladů předkládaných v celním řízení

 • zajišťování celního dluhu pro všechny celní režimy, zajišťování daňového dluhu

 • zjednodušený postup celního řízení na podkladě elektronické výměny údajů

 • elektronický vývoz ECS

 • elektronický dovoz ICS

 • společný tranzit v systému NCTS / TIR

 • příprava žádostí o vydání povolení zjednodušených postupů

 • příprava žádostí o vydání povolení pro režimy s ekonomickým účinkem, realizace těchto režimů včetně evidence zboží

 • realizace režimů a vedení evidence pohybu zboží v režimech s ekonomickým účinkem a celních skladů