celnÍ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

 

 

EXPORT, IMPORT, TRANZIT

 

Hledáte spolehlivého partnera v oblasti celních služeb?

Společnost G.C.A. spol. s r.o., zajišťuje veškeré celní služby spojené s dovozem, vývozem a tranzitem zboží. 

Jsme držiteli celního certifikátu Oprávněný hospodářský subjekt / Authorised Economic Operators (dále jen „AEOC“), což je zvláštní forma oprávnění, kterou uděluje Generální ředitelství cel prověřeným, spolehlivým, finančně stabilním a celní problematice znalým hospodářským subjektům. Coby držitel osvědčení AEOC jsme oprávněni využívat výhod spojených s celním řízením, jako např. úlevy ve vztahu k fyzickým a dokladovým kontrolám, nebo provedení přednostní kontroly, nebo možnosti požádat o provedení kontroly na specifickém místě. Oprávnění AEOC nám tedy oproti konkurenčním subjektům přináší značné výhody, což se může i významně promítnout do snížení vaší administrativní zátěže . 

Využít můžete také naši poradenskou činnost či konzultace týkající se aktuálních otázek při dovozu a vývozu zboží a vykazování intrakomunitárních obchodů pro Intrastat.

Pro vás či vaše zaměstnance uspořádáme školení v oblasti celní legislativy a jejích změn.

Provádíme rovněž audity postupů v celní agendě, což je praktické zhodnocení obvyklých postupů při dovozu a vývozu zboží zaměřené na identifikaci rizik a možných úspor.

 

.